افتخار میهن هاستینگ استفاده از آخرین فناوری در زمینه خدمات سرور است

یک هاست مطمئن از یک برند معتبر تهیه کن

کانال میهن هاستینگ:

‍️مشاوره و سفارش
hostingافتخار میهن هاستینگ استفاده از آخرین فناوری در زمینه خدمات سرور استیک هاست مطمئن از یک️ آتش زدن بانک ملی خیابان نادری اهواز توسط معترضین / ایسنا
حوادث
️کلیات بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق تصویب شد

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه :
کلیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ در جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شد که با ۵۲ درصد موافق، دو درصد ممتنع و ۴۶ درصد مخالف به تصویب رسید./ ایسنا
سیاسی اقتصادی
️افراد براي دريافت يارانه بايد نيازمندي خود را اعلام كنند

تركي رئيس سازمان برنامه و بودجه استان تهران درباره نحوه تعيين دهك‌های كم درآمد برای واريز يارانه نقدی گفت:
افراد براي دريافت يارانه بايد نيازمندي خود را اعلام كنند كه در صورت صلاحيت يارانه دريافت میكنند و در صورت حذف دهك‌هاي پردرآمد از ليست هدفمندي، دهك هاي پايين ٤.٥ برابر يارانه دريافت مي كنند ،بر اين اساس هر نفر از خانوار ١٩٣ هزار تومان و خانوارهاي ٥ نفره بيش از ٧٠٠ هزار تومان يارانه دريافت می‌کنند.
اقتصادی

مستند فوق جنجالی امین فردین از :
لو رفتن مکالمه فوق محرمانه روح الله زم مدیر آمد نیوز با مامور موساد و تله های او برای جم و بی بی سی با همکاری صدای امریکا و سید محمد حسینی مجری رهبر جنش ری استارتخوشبختي به چه چيز بستگي دارد
admin مستند فوق جنجالی امین فردین از :لو رفتن مکالمه فوق محرمانه روح الله زم مدیر آمد نیوز باطرز فکرشما جسمتان راکنترل ميکند ….بيماري مجازات نيست .معلول علتي است که شما عامل آنيد.ما باانتخاب تنش به جاي آرامش،پرخاشگري به جاي خويشتنداري،زياده روي به جاي اعتدال وبدي به جاي خوبي خود را بيمار مي کنيم !مي توانيد سلامتي را که حق مسلم شماست برگزينيد!شادماني را در زندگي تلقين کنيد !فضايي از آرامش دراطراف خود بپراکنيد،به هيچ کس حسد نورزيد،منتظر هيچ پيشامد ناگواري نباشيد ،فنون آرامش بخشي راتمرين کنيد.

adminوقتي نگاهتان تغيير ميکند همه چيز دگرگون مي شود.طرز فکرشما،جسمتان راکنترل مي کند….
admin

یکی از دوستان میگفت ﭘﺪﺭ بزرگ ﺧﺪﺍﺑﯿﺎﻣﺮﺯ ﻣﻦ ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺐ‌ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺷﺪ ﻭ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ
ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﺩ، ﻣﯽ‌ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﯼ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ‌ﺑﻨﺪﻡ.

ﺍﻭ ﺣﺮﯾﺺ ﻧﺒﻮﺩ.
ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ.
ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﺮﺝ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩ.ﺍﻣﺎ ﻣﯽ‌ﮔﻔﺖ: ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺁﺧﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﻣﯽ‌ﺩﺍﺭﯼ.

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺍﻭ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻡ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﻢ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ او، ﯾﮏ ﮔﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽ‌ﺩﺍﺭﻡ.ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ، ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﻢ ﭘﺪﺭ
بزرگم ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ‌ﮔﻔﺖ. ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﯾﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﻢ.ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﺣﺮﻑ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮﺩ.اﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ ﺍﺑﺮ ﻭ ﺑﺎﺩ ﻭ ﻣﻪ ﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻓﻠﮏ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺩﺭ
ﻟﺤﻈﻪ‌ﺍﯼ،ﺣﺮﻓﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻏﻔﻠﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰﯼ.

ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ: ﯾﮏ ﮔﺎﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ…

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ که کار میکنم ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻣیشوم، ﻣﯽ‌ﮔﻔﺘﻢ:ﺑﺎﺷﻪ.ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دقیقه
بیشتر کار میکنم.

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﻡ
ﻣﯽ‌ﺳﻮﺯﻧﺪ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻢ: ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ ﺑﯿﺸﺘﺮ.

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﺩﻩﺭﻭﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ
ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻡ ﻭ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻢ: ﯾﮏ قدم‌ ﺑﯿﺸﺘﺮ.

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ ﺑﺎ
ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻢ:ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ «ﯾﮏ ﮔﺎﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ» ﻗﺎﻧﻮﻥﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻡ ﻭ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﻢ
،ﯾﮏ بار دیگر تلاش میکنم

ﭘﺪر بزرگم ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﮔﺎﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺫﻫﻨﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﻤﺖ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ
ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ، نه تو

admin

دکمه اخر آسانسور رو زدند اما آسانسور صدای بسیار گوشخراشی داد و حرکتی نکرد به افراد توی اسانسور نگاهی انداختم ک مثل من گوش هایشان را گرفته بودند و درخود جمع شده بودند
یعنی چه… آسانسورخراب شد؟؟؟؟طبقه ۱۱ام بودیم ومن باید به طبقه ۲۰ام میرفتم
جلسه مهمی داشتم بااعصابی خراب شروع به زدن تک به تک دکمه های آسانسور کردم اه روزم خراب شد هیچ کدام کار نمیکردند بقیه هم مثل من زیر لب غر میزدند و به ساعتشان نگاه میکردند صدای گریه کودکی گوشم را آزار داد به سوی کودک برگشتم و بااخم نگاهی به او کردم مادرش سعی در ارام کردنش داشت
چیکار باید میکردم ؟نمیدانم حتی در هم باز نمیشد تا از پله ها استفاده کنم لعنت به این شانس
لعنت به این آسانسور
لعنت به من
لعنت به…
اه چیکارکنم؟
دستمو با کلافگی داخل موهایم کشیدم و نگاهی با درماندگی به بقیه کردم ناگهان فکری ب ذهنم خطور کرد
تلفن همراهم را برداشتم تا با کسی تماس بگیرم و طلب کمک کنم ولی
وای آنتنی درکار نبود از بقیه هم خاستم گوشی خود را چک کنند و ببیند که میتوانند تماس بگیرند یانع؟
کم کم داشتم نفس کم میاوردم اخه آسم بیماری بود که به خاطر هوای آلوده تهران دچارش شده بودم .سعی کردم نفس های عمیق بکشم
صدای گریه کودک مانند خنجری بود که رو اعصابم خط میکشید
درمانده به دیوار اسانسور تکیه دادم زانوهایم خم شد و روی دوپایم نشستم نفس هایم به شماره افتاده بود دستی روی شانه ام قرار گرفت نگاهم از دست به صورتش کشیده شد چشمم به پسر جوانی خورد که میگفت حالت خوبه آقا؟سری به نشانه خوبم تکان دادم و لبخندی کمرنگ زینت بخش لب هایم شد.
پسر به سمت در رفت و بامشت ب در اسانسور میکوبید و فریاد میکشید حالم دقیقه به دقیقه بد و بدتر میشد اسپریم را از کیفم دراوردم و در دهانم گزاشتم ودو پیس زدم چشم هایم را بسام و نفس عمیقی کشیدم دو ساعتی میگذشت از حبس شدنمان در آسانسور داشتم کم کم ناامید میشدم جلسم که کنسل شده بود چقدردنبال بستن قرار داد با شرکت آرمان بودم کلی سود توش بود ولی حالابه خاطر این آسانسور لعنتی همه چی بهم خورد عصبی گوشه لبم را جویدم
سرم را روی دستانم گزاشتم داشتم ب بعد فکرمیکردم که چه میشود رهایی پیدا میکنیم اخر یانه؟
نمیدانم چقدر زمان گذشته بود که با صدایی مهیب اسانسور به حرکت درامد همگی که کف اسانسور نشسته بودیم برخاستیم و باتعجب به هم نگاه کردیم زمزمه های خدایا شکرت رو میشنیدم که با خوشحالی بیان میشدند لبخندی روی لبم نقش بست
طبقه بیستم که اسانسور ایستاد هرکسی با کلماتی اظهار شادمانی میکرد چهره ها میخندیدند امید ب زندگی دوباره چهره هارا شاداب کرده بود از اسانسور بیرون امدیم تعمیر کار و نگهبان ساختمان رو دیدم که با لبخند نگاهمان میکنند خسته نباشیدی گفتم و از کنارشان گذشتم وارد شرکت که شدم منشی بعد برخاستن و سلام و عرض ادب گفت که شرکت آرمان کلاهبردی کرده وپلیس به دنبال آنهاست لبخندی عمیق بر لبانم نقش بست صدای رعدو برق مرا به سوی پنجره کشاند
نگاهم را به آسمان دوختم و در ذهنم این جمله نقش بست
(که هیچ کار خدا بی حکمت نیست)

? ?
«لـینک کـانال تکـثیرکـنید»

باهشتمین بیزنس پولساز دنیا در ایران آشنا شوید
اگر دنبال کاربا درآمد بالاهستید
اگر میخواهیدحتی درخواب هم پول دربیاورید
فقط یک کلیک باآن فاصله دارید
بهترین پست های عجیب، جالب و خنده دار تلگرام و اینستاگرام را در کانال زیر دنبال کنید

صبحایی که مجبورم زود پاشم با سوالای بنیادین زندگی روبرو مبشم. چرا به دنیا امده ایم وین رنج از برای چیست

»جانان«

سخت ترین کار قبل خواب….
تنظیم کردن ساعت برای بیدار شدنه

»AlirezA«

ناسا: قراره یه سنگ بخوره به زمین نابود شه
ایرانیان: شت! زودتر بریم بنزین بزنیم!

»مُصین نگنت«

حتی مثبت ترین جملات با لحن بد، بدترین نتیجه رو میده
حواسمون به لحن گفتارمون باشه

»موسیو امید«

زمستون اینجوریه که تا وسطای بهمن شش ماه طول میکشه، صبحش که بیدار میشی میبینی نشستی سر سفره هفت سین.

»Cancel‏«

مدیر عامل و سرپرست پرسپولیس احضار شدند

▪️کمیته انضباطی در نامه ای به سازمان لیگ، مدیرعامل، سرپرست و رئیس کانون هواداران باشگاه پرسپولیس را برای ادای توضیحاتی دعوت کرد تا روز سه شنبه ۱۲ دی در این کمیته حاضر شوند.‏/ خبرورزشی

تجمع در شهرکرد

فرماندار شهرکرد:

امروز تعدادی در اعتراض به وضعیت اشتغال و گرانی در مقابل استانداری تجمع کردند.

تعداد افراد تجمع کننده حدود ۵۰ تا ۷۰ نفر بود.

این تجمع که ظهر امروز در مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری شکل گرفته بود بعد از مدت کوتاهی و در کمتر از یک ساعت با حضور نیروهای پلیس با آرامش به پایان رسید و تجمع کنندگان متفرق شدند/ایسنا

‏مدل های سردرد :

۱ سردرد از خستگی کار
۲ سردرد میگرنی
۳ سردرد استرسی
۴ سردرد از شنیدن آواز خوندن دوستات .

Join → Tv مدارس ابتدایی اصفهان و ۸ شهر استان اصفهان، به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد

رییس ستاد مدیریت بحران اصفهان:
فردا (یکشنبه ۱۰دی) دوره‌های ابتدایی و پیش دبستانی در نواحی شش گانه آموزش و پرورش اصفهان، زرین‌شهر، فولادشهر، مبارکه، خمینی‌شهر، فلاورجان، پیربکران، شاهین‌شهر و برخوار به دلیل آلودگی هوا تعطیل است.

Join → Tv

‏اينا كه همينجورى يهویی زنگ ميزنن ميگن گفتم يه حالى ازت بپرسم رفیق
خيلى خوبن و بامرامن ….
(به شرطی که نگن بیا نتورک)

》دژبان بهشت《

‏يه زمان الكي يه استيكر ميفرستاديم واسه طرف، ميگفتيم واي اشتباه شد و ازين داستانا و سرِحرف واميشد
اين قابليتاي جديدِ حذف ،همونم ازَمون گرفت

》مَهرخ《

اعتیادِ ما به کتاب،بلایِ خانمان سوزِ دشمنانِ ماست . کتاب بخوانید در تعطیلی تمامی مدارس ابتدایی در تهران و ری در روز یکشنبه
جلوگیری از تردد خودروهای بدون معاینه فنی و دود زا
فروش طرح ترافیک روزانه ممنوع است
طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می شود

》شبکه خبر《

وقتي دختر همسايه مياد خونمون .. =]]]]]

》سوته دلان《

‏اينا كه همينجورى يهویی زنگ ميزنن ميگن گفتم يه حالى ازت بپرسم رفیق خيلى خوبن و بامرامن‏آقا خواهش می‌کنم زیداتون رو ترک نکنید موسیقی پاپ کشور واقعا اشباع شده.
مچکرم عشقتون پایدار

》گاوروش《

عزت‌الله ضرغامی: اگر مردم احساس کنند رهبری تنهاست خودشان صدایشان را بلند می‌کنند.

به دعوت “شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی” در ایران تجمعاتی در تهران و شهرهای مختلف به مناسبت هشتمین سالگرد راهپیمایی نهم دی برگزار شده است.

عزت‌الله ضرغامی: اگر مردم احساس کنند رهبری تنهاست خودشان صدایشان را بلند می‌کنند.به دعوت️دهمین و یازدهمین هواپیمایی که بعد از برجام خریداری شد، امروز شنبه نهم دی در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست.

▫️با ورود این دو هواپیما، هم اکنون هشت فروند هواپیمای ای.‌تی.‌آر وارد ناوگان هواپیمایی ایران شده است.

▫️قرار است از این هواپیماها در مسیرهای کوتاه برد استفاده شود.

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تجمعات اعتراضی اخیر نوشت: “بی اعتنائی برخی از دستگاه های دولتی به مطالبات معیشتی مردم، کار را به اعتراضات خیابانی کشانده است. هرچند باید توجه داشت در چنین تجمعاتی، گرچه شروع کننده مردمند ولی تمام کننده الزاما مردم نیستند.”

۵ کشته و ۵ زخمی در حمله به یک کلیسا در مصر / پلیس مانع از حمله شد

5 کشته و 5 زخمی در حمله به یک کلیسا در مصر / پلیس مانع از حمله شد آخرین آمار فروش فیلم‌هایآخرین آمار فروش فیلم‌های اکران:

سد معبر ۲ روزه ۱۰۰ میلیونی شد

آینه بغل از ۷ میلیارد عبور کرد

«ثبت با سند برابراست» در تهران به فروش ۱ میلیارد و ۷۱۸ میلیون و در شهرستان به ۹۲۰ میلیون تومان رسید.

«قاتل اهلی» به فروش ۲ میلیاردو ۲۵۰ میلیون تومان رسید.

فارس

موحدی کرمانی
درنمازجمعه تهران:

ضربه‌ سران فتنه به ایران و اسلام در تاریخ بی‌بدیل است

اگر واقعاً مدعی هستید که اینها مربوط به شما نبود، چرا کنار نکشیدید و دست از تشویق کردن برنداشتید؟

در تاریخ ضربه‌ای که شما (سران فتنه) به ایران و اسلام زدید، کمتر یافت می‌شود،

نباید فضا را آزاد بگذاریم و اجازه بدهیم هر فکر مسموم و صحبت نسنجیده‌ای وارد ذهن مردم شود./فارس

فاطمه سعیدی
نماینده مجلس:

طرح تعطیلی مدارس در زمستان در دولت‌های مختلف ابتر ماند؛ آموزش و پرورش ورود جدی کند

وی با اشاره به موضوع کاهش تعطیلات طولانی مدارس در تابستان و ایجاد تعطیلات زمستانی، گفت: ورود وزیر تازه نفس آموزش و پرورش به این مهم ضروری است چراکه مدت‌هاست این موضوع از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف مطرح شده اما ابتر باقی مانده است.

چرا دانش‌آموزان مناطق سردسیر باید در سرمای سخت به مدرسه بروند یا مدارس آن‌ها به دلیل سرما تعطیل شود و آن‌ها آسیب آموزشی ببیند اما تمام تابستان که فرصت خوبی برای رفت و آمد است را تعطیل باشند.

ترکیه و روسیه قرارداد معامله اس ۴۰۰ را امضا کردند

براساس این قرارداد روسیه، موشک های ضدهوایی اس ۴۰۰ را به ترکیه می فروشد

روسیه قبلا موشک های اس ۳۰۰ را به ایران فروخته بود

روسیه همچنین قرار است موشک های اس ۴۰۰ را به عربستان سعودی نیز بفروشد

صفحه 2 از 4
قبلی 1234 بعدی

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار